تماس با دیجی نقد

در صورت داشتن انتقاد و پیشنهاد و یا همکاری با دیجی نقد از طریق فرم زیر می توانید با ما در تماس باشید. با استفاده از ایمیل زیر نیز می توانید با ما ارتباط بر قرار کنید.

diginaghd@gmail.com

با دیجی نقد در ارتباط باشید